Blog Archive

Friday, July 8, 2011

The Curse of Flushing Waters

de blessed di mata
de runden don umata shlet
tel fleb inducta
nomini ophesia disti mata
donde et satam est
di mata
mata tanta dephaige
inducta mata est
tel fleb deducta
este mata orundaga
mat and o mata est
derunda di mata

No comments:

Post a Comment

Popular Posts